Språk:

nlensvbefrde

Ta ansvar

Som ett ansvarsfullt företag tar Jetstone stort ansvar inom frågor såsom hållbarhet och miljö, hälsa och säkerhet, och människor och utveckling. Vi låter dig gärna ta en titt bakom kulisserna:

 

Code of Conduct

Jetstone använder under inköpskedjan en ’Code of Conduct’. I detta dokument förpliktigar sig Jetstone och dess leverantörer att efterhålla ett anta viktiga juridiska, etiska, miljötekniska och sociala normer och värden. Speciellt vad gäller granitsorter från icke-västerländska länder är detta en viktig aspekt, och därmed oberoende revisioner. Vi låter dessa revisioner utföras av till exempel Xertifix, en icke-statlig organisation som kämpar för bättre arbetsomständigheter och miljöskydd inom stenindustrin

 

IMVO-initiativet TruStone

På måndagen den 13 maj 2019 undertecknade vi IMVO-initiativet TruStone. Förutom andra företag i vår bransch, undertecknade bland annat också nederländska minister Sigrid Kaag och företrädare för olika arbetstagarorganisationer och Arisa.

Under de senaste två åren har olika parter i den nederländska och belgiska naturstenindustrin arbetat hårt för detta avtal. Målsättningen med TruStone-initiativet är tydlig: de berörda parterna vill skapa öppenhet och stå emot överträdelser av miljö- och mänskliga rättigheter som fortfarande kan uppstå vid utvinning av natursten i Asien, Afrika och Sydamerika. Som ett enskilt företag kan du knappt påverka detta; som en bransch i samarbete med (regering) organisationer är vi mycket starkare.

Mer info om hållbar natursten hittar du på denna sida.

 

NSF och bio-harts

Jetstone arbetar endast med kompositmaterial som garanterat efterhåller den internationella organisationen NSFs normer, varigenom hygien och livsmedelssäkerhet kan garanteras. Dessutom har Diresco, en av våra leverantörer av kompositskivor, redan bytt till bioharts som grund för sina produkter och vi uppmuntrar andra leverantörer att göra detsamma.

 

Miljö

Jetstone väljer när det är möjligt miljövänliga lösningar. Ett par exempel:
| Vatten: Vi använder regnvatten under vår produktionsprocess, som vi sedan återvinner. I våran nya fabrik används endast kranvatten till dricksvatten och till våra waterjet-maskiner.
| Elektricitet: Vi har med tiden investerat i de mest energisnåla kompressorerna, som framför allt drivs med värmeåtervinning. Dessutom använder Jetstone endast grön ström.

| Solpaneler: I början av 2019 kommer vi att utrusta våra fabriker med solpaneler så att vi kan göra dem elneutrala och självförsörjande.
| Gas: Vår nya anläggning uppfyller de högsta isoleringskraven, varigenom gasförbrukningen reduceras avsevärt.
| Bränsle: Vid införskaffning av fordon är utsläpp och bränsleförbrukning alltid avgörande för oss. Därför har vi under de senaste två åren köpt in 13 nya och ytterst energisnåla Mercedes-bussar till våra montörer. Utöver detta har vi öppnat ett extra lager i Bryssel, vilket gör att vår transport i Belgien kan organiseras på ett mer grupperat vis (och därmed minskas antalet kilometrar). Även i Sverige har vi öppnat två extra lager för att avsevärt minska antalet transportkilometrar.
| Pappersförbrukning: Tack vare ny mjukvara begränsas inkommande och utgående pappersströmmar till ett minimum.
| Materialförbrukning: Med hjälp av ”nesting-software” kan vi konstant reducera vår mängd materialavfall. På våran nya fabrik kommer utvecklingen gå snabbare, för att vårt helautomatiska horisontala lager vidare kan optimera denna nästling.
| Avfallshantering: Vi sorterar vårt avfall och separerar helt ut keramik, granit och komposit, vilket leder till en renare avfallsström. Vårt avfall kan därmed bl.a. återanvändas vid vägbygge.

 

Hälsa, säkerhet och utbildning

Jetstone kan bara vara framgångsrik med hjälp av goda, motiverade medarbetare. Därför vill vi att våra medarbetare ska kunna arbeta på ett hälsosamt och säkert vis, och investera i sig själva med hjälp av utbildningar. Detta uppnår vi t.ex. med:
| Professionell dammsugning på fabriken.
| Egenutvecklade arbetsplatser med reglerbara höjder för avputsning och slutkontroll.

| Krävs knappast någon lyftning i våra fabriker på grund av användningen av vacuumlyftare och transportband.
| Certifierade hjälpmedel och efterlevande av ARBO-regler.
| Stimulering (och interna erbjudanden) för strukturella utbildningar.

| Samarbetet med anställda om en hållbar anställbarhet, bland annat i samarbete med ESF genom projektet ”Hållbar anställbarhet”.
Utöver detta har vi ett aktivt POO (organ för personalsamråd) och vårt öppna och informella sätt att kommunicera på gör att medarbetare internt alltid hittar ett lyssnande öra som står öppet för förslag.

 

Make a wish

Jetstone etablerade under 2015 stiftelsen Make a Wish. Medarbetare kan använda fonder från denna stiftelse till människor i sin direkta omgivning, så att vi kan erbjuda hjälp i ordets vidaste bemärkelse.