Språk:

nlensvbefrde

Viktigt att tänka på inför mallning

 • Jetstone kontaktar slutkund eller dess representant för tidsbokning av mallningen, ca 3-4 dagar innan planerat besök. Bokning sker alltid i 2 timmars intervaller, tex. mellan 09-11.
 • Viktigt att kunden, eller någon som kan representera kunden, finns på plats för att kunna svara på eventuella frågor som uppstår eller för att reda ut eventuellt oklarheter.
 • Stommarna i köket skall vara färdigmonterad, hopskruvade och fastmonterade. Skulle något i köket behöva anpassas inför installation av skivorna så meddelar Jetstone kunden detta på plats.
 • Viktigt att inget gällande köksuppställningen ändras efter mallningen. Om något måste ändras så är det av yttersta vikt att detta kommuniceras till Jetstone. Jetstone avgör om en ny mallning måste bokas på kunds bekostnad eller om ordern kan anpassas efter eventuella ändringar. Ändringar är på kundens ansvar och behövs bearbetning på plats sker detta på kundens bekostnad och ansvar.
 • Jetstone tar mått på bänkskivorna och kontrollerar alla mått på skivorna och uttag. Jetstone ansvarar inte för eventuella ändringar i snickerierna som behöver göras.
 • Efter mallningen är klar är det inte möjligt att ändra eller komplettera ordern, då den går direkt till produktion.
 • Efter mallningen tar det ungefär 8-12 dagar tills skivorna är producerade och har ankommit till våra lager.

 

Viktigt att tänka på inför installation

 • Jetstone kontaktar kunden för tidsbokning av installation, 3-4 dagar innan planerat besök. Bokning sker alltid i 2 timmars intervaller, tex. mellan 09-11.
 • Viktigt att kunden, eller någon som kan representera kunden, finns på plats för att kunna svara på eventuella frågor som uppstår och kunna gå igenom och godkänna material och installationen.
 • Väggarna ska inte vara färdigställda (färdig målad/ tapetserat) vid installationstillfälle. Det är lätt hänt att vägarna i direkt anslutning mot bänkskivan får en repa vid installation.
 • Köket ska vara fritt tillgängligt och fritt från verktyg och skräp så inget hinder uppstår när montörerna bär in skivorna. Tänk på att täcka golv om det behövs, montörerna får inte ta av sig skyddsskorna.
 • Jetstone limmar diskhon på plats, vilket innebär att limningen och även fogarna ska torkas under min 24 timmar. Till dess får ingen använda bänkskivorna eller röra fogar och diskho.

 

Jetstone lämnar underhålls set till det beställda stenmaterial på plats efter installation.
För fler tips om underhåll, titta gärna på jetstone.se/allmanna-tips-for-anvandning/