Språk:

nlensvbefrde

Hållbar natursten

Natursten utvinns ur stenbrott på olika platser i världen: från Sydamerika till Norge, och från Brasilien till Indien. Varje utvinningsområde erbjuder sin egen unika färg och utseende.
Materialet hämtas ur marken med hjälp av sprängämnen och stora industriella hjälpmedel och transporteras därefter i stora block om ca 20 ton till fabriken där blocken bearbetas. Blockbearbetarna gör plattor av granitblocken, som vi sedan köper in för att skapa bänkskivor.

Vad gäller i princip alla sorters granit befinner sig fabriken för blockbearbetning i Italien, dit natursten i block levereras med båt från alla världens håll. Det enda undantaget till detta är de naturstenssorter som kommer från Indien: där sker bearbetningen på plats, och vi köper in från en blockbearbetare i Indien.

 

Uppmärksamhet vid inköp av natursten

För att många sorters natursten utvinns i länder där arbetsmiljöer och löner inte är desamma som i Europa, och där t.om. barnarbete och skuldslaveri kan förekomma, anser Jetstone att det är mycket viktigt att noggrant kontrollera dess leverantörer. Vi arbetar så mycket som möjligt tillsammans med företag som själv också äger stenbrotten där graniten utvinns, så att vi får en tydlig bild av varifrån produkten kommer. Dessutom besöker vi ofta företag och stenbrott tillsammans med oberoende lokala inspektörer. Vid dessa tillfällen utförs revisionen av exempelvis Xertifix, en icke-statlig organisation som kämpar för bättre arbetsomständigheter och miljöskydd inom stenindustrin. Minsta tvivel kan vara tillräckligt för att avsluta vårt samarbete med en viss leverantör.

 

Jetstone Uppförandekod (’Code of Conduct’)

Jetstone är ett företag som gör många inköp i utlandet, och uppfyller naturligt ansträngningsförpliktelser såsom Nederländska myndigheters föreskrifter inom området hållbart och ansvarsfullt inköp. Men vi går ett steg längre. Jetstone arbetar nämligen med en Uppförandekod: en ”Code of Conduct”. I detta dokument förpliktigar sig Jetstone och dess leverantörer att efterhålla ett anta viktiga juridiska, etiska, miljötekniska och sociala normer och värden. Denna Code Of Conduct har bl.a. undertecknats av alla våra leverantörer i Indien och diskuteras även med eventuella nya leverantörer, vilket är ett viktigt steg i detta land där mycket information inte är transparent.

 

IMVO-initiativet TruStone

På måndagen den 13 maj 2019 undertecknade vi IMVO-initiativet TruStone. Förutom andra företag i vår bransch, undertecknade bland annat också nederländska minister Sigrid Kaag och företrädare för olika arbetstagarorganisationer och Arisa.

Under de senaste två åren har olika parter i den nederländska och belgiska naturstenindustrin arbetat hårt för detta avtal. Målsättningen med TruStone-initiativet är tydlig: de berörda parterna vill skapa öppenhet och stå emot överträdelser av miljö- och mänskliga rättigheter som fortfarande kan uppstå vid utvinning av natursten i Asien, Afrika och Sydamerika. Som ett enskilt företag kan du knappt påverka detta; som en bransch i samarbete med (regering) organisationer är vi mycket starkare.