Språk:

nlensvbefrde

Hållbar natursten

Natursten utvinns i stenbrott på otaliga platser runt om i världen, allt från Sydafrika till Norge och från Brasilien till Indien. Varje utvinningsområde erbjuder sin egen unika färg och utseende.

Materialet utvinns från marken genom sprängning med stor industriutrustning och transporteras därefter i stora block på cirka 20 ton till blockförädlingsindustrin. Dessa blockprocessorer omvandlar granitblocken till råskivor, som vi sedan kan köpa för att göra bänkskivor.

Blockbearbetningsindustrin för nästan alla typer av granit finns i Italien, där block av natursten levereras med båt från världens alla hörn. Det enda undantaget från detta är naturstenssorter från Indien, där görs sten bearbetningen lokalt och vi köper in från en blockbearbetare i Indien.

I våra ICSR-initiativ väljer vi för närvarande att fokusera oss på utvinningsområdena i Indien. Där vi vill ta itu med eventuella problem grundligt och på lång sikt. Naturligtvis inser vi att det finns andra utvinningsområden där vi tyvärr inte (än) direkt kan åtgärda eventuella problem.

 

Uppmärksamhet vid inköp av natursten

Eftersom många typer av natursten utvinns i länder där arbetsvillkor och löner ofta är väldigt annorlunda än i Europa, och där barnarbete och skuldslaveri kan förekomma, anser Jetstone att det är mycket viktigt att granska våra leverantörer. Vi samarbetar så mycket som möjligt med företag som också äger stenbrotten där graniten utvinns, vilket gör att vi får bästa möjliga uppfattning om var produkterna kommer ifrån. Vi besöker även företag och stenbrott tillsammans med oberoende lokala inspektörer. Revisioner genomförs av bland annat Xertifix, en icke-statlig organisation som kämpar för bättre arbetsförhållanden och miljöskydd inom stensektorn. Minsta tvivel kan vara tillräckligt för att vi ska sluta samarbetet med en viss leverantör.

 

Code of Conduct

Som ett företag som köper mycket utomlands, uppfyller Jetstone naturligtvis den ansträngningsskyldighet som föreskrivs av den nederländska regeringen inom området hållbara och ansvarsfulla inköp. Men vi tar det här ett steg längre. Jetstone arbetar nämligen med en Uppförandekod, en ’Code of Conduct’. I detta dokument förbinder Jetstone sig själv och sina leverantörer att följa ett antal viktiga juridiska, etiska, miljömässiga och sociala normer och värden. Denna Uppförandekod har bland annat undertecknats av alla våra leverantörer i Indien och diskuteras även med eventuella nya leverantörer, ett viktigt steg i detta land där mycket information inte är speciellt transparent.

 

ICSR-initiativet TruStone

Måndagen den 13 maj 2019 undertecknade vi ICSR-initiativet TruStone. Förutom andra företag i vår bransch, skrev också minister Sigrid Kaag och representanter för organisationerna FNV, CNV och Arisa under.
Under de senaste två åren har olika parter i den nederländska och belgiska naturstensindustrin arbetat hårt med detta avtal. Målsättningen med TruStone-initiativet är tydligt: de berörda parterna vill skapa transparens och stå upp mot kränkningar av miljö- och mänskliga rättigheter, som fortfarande kan inträffa vid utvinning av natursten i Asien, Afrika och Sydamerika. Som enskilt företag kan man knappast påverka detta; som bransch i samarbete med (statliga) organisationer är vi mycket starkare.

Nyfiken på vår fullständiga strategi för TruStone? Du hittar den här.

 

Klagomåls- och tvistkommitté Initiativ TruStone
Genom att stå starka tillsammans och genom att ge de inblandade möjligheten att aktivt rapportera klagomål och missförhållanden har TruStone satt upp en klagomålsmekanism.
Via denna webbplats kan de inblandade rapportera punkter. Den här e-postadressen kan också användas: trustone-complaints@internationalrbc.org för att rapportera klagomål och missförhållanden omedelbart.
Tillsammans har vi målsättningen att göra kedjan transparent, göra missförhållanden öppna för diskussion och förbättra.

 

ICSR-initiativ i samarbete med Hollands regering

Jetstone arbetar också med MO-B, Stone och ickestatlig organisation Arisa i ett projekt, subventionerat av Hollands regering, som ska leda till en förbättring av de sociala och miljömässiga förhållandena hos indiska granitleverantörer inom en period av 4 år. I detta projekt kartläggs kedjan av indisk natursten ännu mer i detalj, från arbetet i stenbrotten till bearbetningen av den råa naturstenen i indiska fabriker.