Språk:

nlensvbefrde

Natursten utvinns ur stenbrott på olika platser i världen: från Sydamerika till Norge, och från Brasilien till Indien. Varje utvinningsområde erbjuder sin egen unika färg och utseende.
Materialet hämtas ur marken med hjälp av sprängämnen och stora industriella hjälpmedel och transporteras därefter i stora block om ca 20 ton till fabriken där blocken bearbetas. Blockbearbetarna gör plattor av granitblocken, som vi sedan köper in för att skapa bänkskivor.

Vad gäller i princip alla sorters granit befinner sig fabriken för blockbearbetning i Italien, dit natursten i block levereras med båt från alla världens håll. Det enda undantaget till detta är de naturstenssorter som kommer från Indien: där sker bearbetningen på plats, och vi köper in från en blockbearbetare i Indien.

 

Uppmärksamhet vid inköp av natursten

För att många sorters natursten utvinns i länder där arbetsmiljöer och löner inte är desamma som i Europa, och där t.om. barnarbete och skuldslaveri kan förekomma, anser Jetstone att det är mycket viktigt att noggrant kontrollera dess leverantörer. Vi arbetar så mycket som möjligt tillsammans med företag som själv också äger stenbrotten där graniten utvinns, så att vi får en tydlig bild av varifrån produkten kommer. Dessutom besöker vi ofta företag och stenbrott tillsammans med oberoende lokala inspektörer. Minsta tvivel kan vara tillräckligt för att avsluta vårt samarbete med en viss leverantör.

Från ett tidigt stadium var Jetstone även involverad i en arbetsgrupp för hållbar natursten (WGDN), som arbetar med hållbar och ansvarsfull natursten. Den arbetsgruppen är upplöst av den nederländska regeringen och ingår nu i den internationella organisationen TFT, varav Jetstone nu också är medlem i. TFT är sedan länge starkt representerad inom kakao- och palmoljesektorerna, men har också blivit mer och mer engagerad i hållbar natursten.

 

Jetstone Uppförandekod (‘Code of Conduct’)

Jetstone är ett företag som gör många inköp i utlandet, och uppfyller naturligt ansträngningsförpliktelser såsom Nederländska myndigheters föreskrifter inom området hållbart och ansvarsfullt inköp. Men vi går ett steg längre. Jetstone arbetar nämligen med en Uppförandekod: en ”Code of Conduct”. I detta dokument förpliktigar sig Jetstone och dess leverantörer att efterhålla ett anta viktiga juridiska, etiska, miljötekniska och sociala normer och värden. Denna Code Of Conduct har bl.a. undertecknats av alla våra leverantörer i Indien och diskuteras även med eventuella nya leverantörer, vilket är ett viktigt steg i detta land där mycket information inte är transparent.

 

Det internationella avtalet MVO

En viktig utveckling inom området hållbar granit är Convenant Internationaal MVO under ledning av det Nederländska rådet SER (Socialekonomiska Rådet). Jetstone är via branschorganisationen DI-Stone mycket involverad i detta avtal. Avsevärda förbättringar inom detta område tar absolut tid, men vi måste hantera detta som en bransch (och helst internationellt). Att böja sig är inte ett alternativ!