Taal:

nlensvbefr

Natursten utvinns ur stenbrott på olika platser i världen: från Sydamerika till Norge, och från Brasilien till Indien. Varje utvinningsområde erbjuder sin egen unika färg och utseende.
Materialet hämtas ur marken med hjälp av sprängämnen och stora industriella hjälpmedel och transporteras därefter i stora block om ca 20 ton till fabriken där blocken bearbetas. Blockbearbetarna gör plattor av granitblocken, som vi sedan köper in för att skapa bänkskivor.

Vad gäller i princip alla sorters granit befinner sig fabriken för blockbearbetning i Italien, dit natursten i block levereras med båt från alla världens håll. Det enda undantaget till detta är de naturstenssorter som kommer från Indien: där sker bearbetningen på plats, och vi köper in från en blockbearbetare i Indien.

 

Kravmärkt natursten?

För att många sorters natursten utvinns i länder där arbetsmiljöer och löner inte är desamma som i Europa, och där t.om. barnarbete och skuldslaveri kan förekomma, anser Jetstone att det är mycket viktigt att noggrant kontrollera dess leverantörer. Detta innebär bl.a. att vi, såväl själva som tillsammans med en oberoende lokal inspektör, besöker företag och stenbrott, och att vi vid minsta tvivel direkt avslutar vårt arbete med en leverantör.

Från ett tidigt stadium var Jetstone även involverad i en arbetsgrupp för hållbar natursten (WGDN), som arbetar med hållbar och ansvarsfull natursten. Tyvärr har arbetsgruppen under tiden upplösts av Nederländska myndigheter och upptagits inom den internationella organisationen TFT, som framför allt arbetar inom kakao- och palmoljeindustrin. Framför allt strävar TFT tyvärr inte efter att etablera en internationell kravmärkning for hela kedjan, medan Jetstone (och flera andra företag inom våran bransch) anser att detta är precis vad som behövs. En märkning såsom FSC inom virkesbranschen skulle även skapa större transparens inom natursten.

 

Jetstone Uppförandekod (‘Code of Conduct’)

Jetstone är ett företag som gör många inköp i utlandet, och uppfyller naturligt ansträngningsförpliktelser såsom Nederländska myndigheters föreskrifter inom området hållbart och ansvarsfullt inköp. Men vi går ett steg längre. Jetstone arbetar nämligen med en Uppförandekod: en ”Code of Conduct”. I detta dokument förpliktigar sig Jetstone och dess leverantörer att efterhålla ett anta viktiga juridiska, etiska, miljötekniska och sociala normer och värden. Denna Code Of Conduct har bl.a. undertecknats av alla våra leverantörer i Indien och diskuteras även med eventuella nya leverantörer, vilket är ett viktigt steg i detta land där mycket information inte är transparent.

 

Det internationella avtalet MVO

En viktig utveckling inom området hållbar granit är Convenant Internationaal MVO under ledning av det Nederländska rådet SER (Socialekonomiska Rådet). Jetstone är via branschorganisationen DI-Stone mycket involverad i detta avtal. Avsevärda förbättringar inom detta område tar absolut tid, men vi måste hantera detta som en bransch (och helst internationellt). Att böja sig är inte ett alternativ!