Språk:

nlensvbefrde

Friskrivning

Jetstone AB har varit mycket noggranna i arbetet med att skapa och underhålla denna webbplats. Trots detta är det omöjligt att utesluta möjligheten för felaktigheter och/eller bristfällig information på webbplatsen. Jetstone AB tar inget ansvar för eventuell förlust orsakad av felaktigheter och/eller bristfällig information, eller för problem som orsakats av att denna information använts eller distribuerats.

 

Webbplatsen kan hänvisa (t.ex. via länkar) till information som tredje parter levererat eller gjort tillgänglig. Jetstone AB har inte kontrollerat om sådan information är rimlig, korrekt, komplett eller att den har uppdaterats. Jetstone AB frånsäger sig uttryckligen allt ansvar i detta hänseende.

 

Besökare är endast berättigade att läsa informationen och att använda de funktioner som erbjuds online. Inget innehåll och inga funktioner får kopieras, återskapas eller publiceras i någon form utan uttryckligt medgivande från Jetstone AB.

 

Information som skickats till Jetstone AB via denna webbplats är inte säker, såvida inte annat anges i integritetsuttalandet. Av denna anledning kan inte innehållet i meddelanden betraktas som konfidentiellt och skickas på användarens egen risk.

 

Denna webbplats har testats i flera olika webbläsare. Tveka inte utan meddela oss om ni anser att webbplatsen inte fungerar ordentligt.

 

Nederländsk lag gäller för denna webbplats, integritetsuttalandet och denna friskrivning.