Språk:

nlensvbefrde

FAQ: Vad du som konsument behöver veta om kvarts och komposit

 

Vad är kvarts?
Kvarts är ett av de vanligaste mineralerna i världen och kallas även kiseldioxid. Kvartspartiklar är ungefär 100 gånger mindre än sandkorn och finns i sand och nästan alla naturliga bergarter. Det används över hela världen i många industrier och i produkter, såsom betong, kalksandsten, tegel och kompositer.

 

Finns det risker för konsumenter med en bänkskiva av ett stenliknande material?
Nej. Kvartsdamm frigörs endast när stenliknande material bearbetas, till exempel vid sågning, polering eller slipning. En bänkskiva monterad på ett kök är därför inte på något sätt skadlig för konsumenten.

 

Certifiering
Säkerhet för människor och miljö garanteras av våra leverantörer genom certifieringar (inklusive NSF & GreenGuard). För mer information om certifieringen av Jetstones största kompositleverantörer, besök följande sidor:

 

Caesarstone: https://www.caesarstone.se/hallbarhet/vara-standarder-och-certifieringar/
Cosentino: https://osh.cosentino.com/health-safety-documentation/
Diresco: https://diresco.be/en/health-safety/

Hantera kvartsdamm säkert

Efter rapporter om kvartskomposit och kvartsdamm vill vi förklara hur vi hanterar detta.

 

Jetstone tillverkar bänkskivor av högkvalitativa material. Jetstone bearbetar också komposit som innehåller kvarts, mellan 10 % och 90 %; i genomsnitt ca 40 %. Det är bra att det kommer uppmärksamhet för detta ämne.

 

Jetstone anser att det är av yttersta vikt att låta sina anställda arbeta säkert. Skydd mot eventuella risker med kvartsdamm är en del av detta. Det gör vi främst genom att arbeta med mycket vatten under nästan alla moment (sågning, CNC och polering), så att så mycket damm som möjligt avlägsnas direkt med vattnet. På platser där arbete måste utföras ”torrt” tillhandahåller vi källutsug med HEPA-filter (till exempel på slipmaskiner och kapsågar) och vid behov tillhandahåller vi personlig skyddsutrustning.

 

Eftersom en bänkskiva är en specialtillverkad produkt, krävs så lite sågning eller borrning som möjligt på plats. Om arbete ändå behöver utföras på plats och om vått arbete inte är eller inte möjligt, använder vi, förutom dammutsug med HEPA-filter, ytterligare andningsskydd i form av dammfiltermasker av klass FFP3.

 

Vi har externa, oberoende kontroller som utförs regelbundet av en yrkeshygieniker i enlighet med NEN-EN 689-standarderna. Vi gör detta för att testa resultaten av alla dessa försiktighets- och skyddsåtgärder, så att Jetstone uppfyller lagkraven. Dessutom övervakar Arbetsinspektionen SZW i Nederländerna efterlevnaden av detta. Vi informerar och instruerar våra anställda på olika sätt om vilka säkerhetsåtgärder som krävs. Dammfritt arbete diskuteras också i de nationella lärandemålen för VCA-säkerhetskursen för våra tekniker.

 

Kvarts är ett av de vanligaste mineralerna i världen och kallas även kiseldioxid. Kvartspartiklar är ungefär 100 gånger mindre än sandkorn och finns i sand och nästan alla naturliga bergarter. Det används därför över hela världen i många industrier och produkter, såsom betong, kalksandsten, tegel och kompositer.

 

Det finns inga risker för konsumenter med en bänkskiva av stenliknande material. Kvartsdamm frigörs trots allt bara när stenliknande bänkskivor bearbetas, till exempel vid sågning, polering eller slipning. En bänkskiva monterad på ett kök är därför inte på något sätt skadlig för konsumenten.

 

Att arbeta säkert är av stor vikt för Jetstone och vi vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skapa en säker arbetsmiljö och informera våra kunder om ansvarsfull hantering av våra produkter.

 

Vi kommer att fortsätta att vara uppmärksamma på att arbeta säkert.

Vi är glada att utöka vår keramik kollektion med 7 nya färger. Denna introduktion inkluderar 5 nya designs från Caesarstone, som nyligen har lagt till keramik som en ny produktgrupp till sitt produktsortiment. Utöver dessa lägger vi till 2 unika färger till vår kollektion.

Caesarstone keramik
·         Emprada satäng | 12 mm | 3150×1550 mm
·         Fume satäng | 12 mm | 3150×1550 mm
·         Monumental satäng | 12 mm | 3150×1550 mm
·         Smokestone satäng | 12 mm | 3150×1550 mm
·         Striata satäng | 12 mm | 3150×1550 mm

– Caesarstones keramiska material har jordnära och ådrade toner och är endast tillgängliga i 12 mm solid –

Pirenei keramik med ’full-body’ struktur

·         Pirenei Ecru satäng | 12 mm | 3190×1590 mm
·         Pirenei Grey satäng | 12 mm| 3190×1590 mm

Dessa ‘full-body’ färger kännetecknas av den kritiga ytan med små stenar, vilket skapar en industriell betongstruktur i sand och grå toner.

Jetstone lägger till tre nya marmorlooker till Dekton kollektionen. De nya färgerna kombinerar en matt (satin) yta med en lyxig utstrålning och de praktiska egenskaper. hos Dekton:

 

Morpheus satin | max 3150×1390mm
Ett spektakulärt framträdande, där den mjölkvita grunden bildar en vacker kontrast med ådror i guld, grått och koppar.

 

Rem satin | max 3150×1390mm
En krämvit grundfärg inspirerad av en elegant vit marmorsort med linjära ådror i nyanser av grått och koppar.

 

Reverie satin | max 3150×1390mm
En omtolkning av den ikoniska Paonazzo-stenen, med tjocka ådermönster i överdådig rostig terrakotta och subtila nyanser av blått.

 

De nya materialen finns alla med materialtjocklekar på 8, 12 och 20 mm.