Språk:

nlensvbefrde

Vi breddar även vårt sortiment i keramik med nio nya färger med matt yta. De nya färgerna ger dig att skapa en unik design och karaktär till ditt kök.

 

Pietra di Luna satäng | 6 & 12 mm | max 3180×1480mm
This colour is characterised by its soft grey colour and subtle gradient.

 

Pietra di Osso satäng | 6 & 12 mm | max 3180×1480mm
A neutral sand colour creating a natural look.

 

Piombo Pietra satäng | 6 & 12 mm | max 3180×1480mm
A dark grey colour with a natural texture gradient.

 

Verde Aver satäng | 6 & 12 mm | max 3140×1540mm
This distinctive colour is characterised by its black-green colour and light veins that cross.

 

Grigio Carnico satäng | 6 & 12 mm | max 3140×1540mm
A special material with a dark grey colour in which the white and black-grey veins give it a luxurious character.

 

Superwhite satäng | 6 & 12 mm | max 3140×1540mm
The friendly white-grey base which is given a natural look by the grey-blue veining.

 

Calacatta Black satäng | 6 & 12 mm | max 3160×1540mm
A stylish dark colour with white thin veins with a golden undertone.

 

Abu Dhabi satäng | 6 & 12 mm | max 3180×1480mm
The white base resembles white marble and is adorned by beautiful golden-orange veins that create a calm and natural character.

 

Azul Olive satäng | 12 mm | max 3200×1500mm
The gray-brown tinted base is characterized by fossil-like details.

 

Jura Select classic satäng | 12 mm | max 3200×1500mm
The classic gray-beige base features fossil-like details.

 

Norvange Ivory satäng | 12 mm | max 3200×1500mm
A warm, earthy colour varied with fossil-like and natural details.

 

Norvange Light Grey satäng | 12 mm | max 3200×1500mm
The very true-to-nature color includes a warm, light gray earth color with natural details.

 

Retrostone satäng | 6 & 12 mm | max 3180×1480mm
Characterized by a stylish surface with an attractive coarse-grained effect in various shades of gray.

Vi utökar vårt redan breda sortiment av kompositfärger med ytterligare fyra nya färger. Dessa nya färger ger dig ännu fler valmöjligheter att designa ett sofistikerat och elegant kök.

 

Alpine Mist polerad | 12 & 20 mm | max 3020×1410mm
A cool grey colour with white veins that contrast and create depth against the subtle grey spots.

 

Brass Relish suede | 12 & 20 mm | max 3250×1560mm
In this material, the brown base provides the foundation for the elegant earthy grains and dots.

 

Cinder Craze suede | 12 & 20 mm | max 3250×1560mm
The dark colour combined with the subtle grain and spots create a beautiful colour contrast.

 

Fusion Taupe satäng | 20 mm | max 3200×1540mm
The natural look of this colour is characterised by its dark brown veins and brown-grey base

FAQ: Vad du som konsument behöver veta om kvarts och komposit

 

Vad är kvarts?
Kvarts är ett av de vanligaste mineralerna i världen och kallas även kiseldioxid. Kvartspartiklar är ungefär 100 gånger mindre än sandkorn och finns i sand och nästan alla naturliga bergarter. Det används över hela världen i många industrier och i produkter, såsom betong, kalksandsten, tegel och kompositer.

 

Finns det risker för konsumenter med en bänkskiva av ett stenliknande material?
Nej. Kvartsdamm frigörs endast när stenliknande material bearbetas, till exempel vid sågning, polering eller slipning. En bänkskiva monterad på ett kök är därför inte på något sätt skadlig för konsumenten.

 

Certifiering
Säkerhet för människor och miljö garanteras av våra leverantörer genom certifieringar (inklusive NSF & GreenGuard). För mer information om certifieringen av Jetstones största kompositleverantörer, besök följande sidor:

 

Caesarstone: https://www.caesarstone.se/hallbarhet/vara-standarder-och-certifieringar/
Cosentino: https://osh.cosentino.com/health-safety-documentation/
Diresco: https://diresco.be/en/health-safety/

Hantera kvartsdamm säkert

Efter rapporter om kvartskomposit och kvartsdamm vill vi förklara hur vi hanterar detta.

 

Jetstone tillverkar bänkskivor av högkvalitativa material. Jetstone bearbetar också komposit som innehåller kvarts, mellan 10 % och 90 %; i genomsnitt ca 40 %. Det är bra att det kommer uppmärksamhet för detta ämne.

 

Jetstone anser att det är av yttersta vikt att låta sina anställda arbeta säkert. Skydd mot eventuella risker med kvartsdamm är en del av detta. Det gör vi främst genom att arbeta med mycket vatten under nästan alla moment (sågning, CNC och polering), så att så mycket damm som möjligt avlägsnas direkt med vattnet. På platser där arbete måste utföras ”torrt” tillhandahåller vi källutsug med HEPA-filter (till exempel på slipmaskiner och kapsågar) och vid behov tillhandahåller vi personlig skyddsutrustning.

 

Eftersom en bänkskiva är en specialtillverkad produkt, krävs så lite sågning eller borrning som möjligt på plats. Om arbete ändå behöver utföras på plats och om vått arbete inte är eller inte möjligt, använder vi, förutom dammutsug med HEPA-filter, ytterligare andningsskydd i form av dammfiltermasker av klass FFP3.

 

Vi har externa, oberoende kontroller som utförs regelbundet av en yrkeshygieniker i enlighet med NEN-EN 689-standarderna. Vi gör detta för att testa resultaten av alla dessa försiktighets- och skyddsåtgärder, så att Jetstone uppfyller lagkraven. Dessutom övervakar Arbetsinspektionen SZW i Nederländerna efterlevnaden av detta. Vi informerar och instruerar våra anställda på olika sätt om vilka säkerhetsåtgärder som krävs. Dammfritt arbete diskuteras också i de nationella lärandemålen för VCA-säkerhetskursen för våra tekniker.

 

Kvarts är ett av de vanligaste mineralerna i världen och kallas även kiseldioxid. Kvartspartiklar är ungefär 100 gånger mindre än sandkorn och finns i sand och nästan alla naturliga bergarter. Det används därför över hela världen i många industrier och produkter, såsom betong, kalksandsten, tegel och kompositer.

 

Det finns inga risker för konsumenter med en bänkskiva av stenliknande material. Kvartsdamm frigörs trots allt bara när stenliknande bänkskivor bearbetas, till exempel vid sågning, polering eller slipning. En bänkskiva monterad på ett kök är därför inte på något sätt skadlig för konsumenten.

 

Att arbeta säkert är av stor vikt för Jetstone och vi vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skapa en säker arbetsmiljö och informera våra kunder om ansvarsfull hantering av våra produkter.

 

Vi kommer att fortsätta att vara uppmärksamma på att arbeta säkert.